Wanneer uw bedrijfsmatig elektrische apparatuur gebruikt is het noodzakelijk om een NEN 3140 keuring op uw elektrische apparaten te hebben. Sinds het jaar 2015 is ook Tuintechniek Winsum bevoegd om deze keuring professioneel voor u uit te voeren. Van elektrische installaties, apparatuur en gereedschappen tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning.

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Is een keuring nen 3140 verplicht?
Uw elektrische arbeidsmiddelen – elektrische gereedschap – moet inderdaad regelmatig gekeurd worden. Nen 3140 inspecties zijn een vereiste volgens de regels van de ARBO-wet. Een gereedschap keuring wordt uitgevoerd door een erkende keurmeester NEN 3140. Hij inspecteert en test uw elektrische gereedschap door meting en beproeving.

Wanneer en hoe vaak keuren?
Nen 3140 keuringen vinden in de regel jaarlijks plaats op uw bedrijfslocatie of eventueel bij ons in de werkplaats. De tijd tussen 2 controles wordt op basis van een risicoanalyse bepaald. Deze risicoanalyse moet door een bevoegd persoon worden uitgevoerd. In de meeste gevallen geldt keuring voor 1 jaar.

NEN Keuringsstickers?
Uw gecertificeerde gereedschappen krijgen keuringsstickers NEN 3140 waarop staat tot wanneer de keuring geldt.

NEN certificaat – Keuringsrapport NEN 3140
Na inspectie krijgt u NEN certificaat op CD of een officieel document, waarop alle relevante gegevens over de machinekeuring staan. Op het keuringsrapport vindt u in detail de bevindingen per gekeurd elektrisch arbeidsmiddel. Datum en handtekeing van keurmeester ontbreken natuurlijk niet.

Gebruikte NEN indentificatienummers
Ieder NEN gekeurd stuk gereedschap krijgt een uniek indentificatienummer dat op het NEN certificaat terug komt. Als uw gereedschap reeds voorzien is van nummers dan kunnen deze worden gebruikt.

Prijzen NEN 3140 keuring:
1-49 stuks € 8,00
50-99 stuks € 7,50
100-199 stuks € 7,00
Vanaf 200 stuks € 6,00